Vestfyns Meteor Observatorie

Billedet opdateres om sekunder

Tak til Finn Nancke for at huse kameraet.