Kamera detaljer

Her præsenteres nogle tekniske detaljer om kameraerne.

CCD-kamera

Den væsentligste del af elektronikken er den lysfølsomme CCD. Det mest hyppigt valgte kamera er udstyret med en sort/hvid Sony EXview HAD CCD med en størrelse på 1/3". Denne er designet til at fungere godt ved lave lysniveauer, bl.a. ved at være ekstra følsom i det nær-infrarøde. CCDen er monteret på et print som læser ud med konstant rate på 25 billeder i sekundet, og varierer eksponeringstid og forstærkning så det både kan bruges om dagen og natten. Den indkøbte model er et CB1004X Board Camera. En anden anvendt kameramodel er Watec 902H2 Ultimate, som har en større 1/2" CCD som tillader ubegrænset 360 graders synsfelt og som har højere følsomhed. Signalet ud er analogt video, som kan løbe i en kabellængde på 20 meter eller mere uden at forringes væsentligt. Signalet skal digitaliseres med en frame-grabber, før det kan analyseres i en computer. Her er anvendt en Pinnacle Dazzle 100/101, som er forbundet til en PC med en USB-port. Det digitaliserede billede har et format på 720x534 pixels.

Optik

Med et fiskeøje-objektiv er det muligt at få hele himmelen med i samme billede. Den anvendte CCD er af 1/3"-størrelse, og objektivet skal tilpasses dette. Mit foretrukne objektiv er et F=1.55mm F/2.0, model DSL215A-NIR, som kan købes hos Sunex Inc. Da synsfeltet er cirkulært og CCDen lidt aflang i forholdet 4:3 er tilpasningen lidt af et kompromis, og i dette tilfælde mistes lidt af horisonten på CCDens korte led. Skarpheden af nævnte objektiv er meget god, og forvrængningen beskeden ned til få grader over horisonten.

Kamerahus

For at opnå fuld himmeldækning er kameraet placeret udendøre, beskyttet i et lille hus med en gennemsigtig kuppel. Nogle attrapper af overvågningskameraer har vist sig velegnede til formålet. Kvaliteten er svingende, men blandt de bedste er nogle hvor huset lader til at være det samme som anvendes i rigtige overvågningskameraer. Blandt de egnede er dette domehus fra eleXtra.dk. En evt. attrap indeni udskiftes med det rigtige kamera, og kabel føres ud. Der er også plads til en pose med silica gel, der kan opsuge fugt så der ikke dannes kondens på indersiden af kuplen. Huset lukkes og alle samlinger forsegles med silicone til udendørs brug.

Udstyr

Software

Den anvendte software er en videreudvikling af programmet "webcam" fra programpakken xawtv.

Programmet optager konstant billeder og undersøger om der er stjerneskud eller lignende ontrent på følgende vis: Det aktuelle billede sammenlignes med det foregående, og den største lokale forskel findes. Hvis forskellen er tilstrækkelig stor holdes der øje med om forskellen fortsætter i et antal af de efterfølgende billeder og at den flytter sig omtrent i en ret linie og med en passende fart. Er alt dette opfyldt, går programmet i gang med at gemme data. Der gemmes også billeder et lille stykke tid både før og efter den fundne forskel for at registrere en svagere optakt og efterglød. Ud over blot at gemme billederne, laves også en lille film ud af dem, og et billede med alle de klareste punkter fra samtlige billeder. Endvidere kan der sendes en besked med e-mail om at der er fanget noget.

Ud over at gemme billeder af stjerneskud laves der også et sum-billede over nogle minutter for at fotografere stjerner der kan hjælpe til at bestemme positionen af stjerneskud mere prævist, og der laves oversigts-film for hver time og døgn.

Til at lave film anvendes værktøjet MPlayer/MEncoder.