Silkeborg Meteorkamera

Billedet opdateres om sekunder

Tak til Jesper Grønne for at huse kameraet.